• Zwroty i reklamacje

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
Pouczenia o odstąpieniu od umowy

 • Prawo odstąpienia od umowy.

  Jeśli zakupiliście Państwo Towar w celach nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową na łączną kwotę ponad 50 zł, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas - o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. (można w tym celu wykorzystać środki kontaktu wskazane w regulaminie lub na stronie internetowej, a my prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w akapicie 1.


 • Uprawnienia powyższe nie przysługują Państwu w przypadku, gdy:

  • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • przedmiotem umowy była usługa, jeżeli ją wykonaliśmy w pełni za wyraźną Państwa zgodą, po uprzednim poinformowaniu przed rozpoczęciem świadczenia, że po jej spełnieniu utracicie Państwo prawo do odstąpienia od umowy,
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb – np. zakupiony przedmiot został zgodnie z Państwa życzeniem przerobiony lub zmodyfikowany – w szczególności poprzez wykonanie graweru, nadruków itp.,
 • Skutki odstąpienia od umowy.

  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz/towar na adres: Ezze.pl w Radomiu, ul. Żurawia 11, 26-600 Radom, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Jeżeli oświadczenie o odstąpienie zostanie skutecznie złożone, odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy – co nie wyłącza, ani nie ogranicza zapisów pkt 2.
Załącznik nr 2 do Regulaminu opracowany według: Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

DO POBRANIA: Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy